Over ons

Wij zijn Wayo Child Foundation, afgekort WCF, een kleine, niet kerkelijke, non profit organisatie,
kleinschalig werkend en werkzaam in het westen van Kenia. Het bestuur is gevestigd in ’s Hertogenbosch,  Nederland.

Enkele zakelijke gegevens:
Opgericht per notariële akte op 10 Januari 2008.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 244 28 34.
Bekend bij de Belastingdienst onder Fiscaal nummer: 81 89.32.016.
Ingeschreven bij de Belastingdienst als ANBI.

Rabobank IBAN rekening nummer: NL35 RABO 0143083058
t.n.v. Stichting WCF, Kempenlandstraat 53, 5211 VN,  ‘s Hertogenbosch.

Ons email adres is info@wcfkenia.org

Oprichtster en voorzitter:
Mw. ChuLan Wang,

Secretaris:
Mw. Marjo Verburg

Penningmeester:
Dhr. Ernest Nooij